IBN Noaberschap

participatie, integratie en emancipatie

van culturele minderheden

Ik wil een aanvraag doenBekijk de projecten

wij

zijn

Stichting

IBN

Onze missie

Onze stichting heeft ten doel bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen die zich in een achterstandssituatie bevinden. Zulks in de ruimste zin des woords. Wij willen dit doel nastreven door financiële steun te verlenen aan organisaties voor of van culturele minderheidsgroepen in Twente die zich daarvoor inzetten.

Onze visie

Nederland is een multiculturele samenleving waarin ieder als volwaardig burger kan leven. Dat houdt dus in dat iedereen dezelfde rechten en plichten heeft, en dat niemand meer of minder waard is dan een ander. Dus ook de allochtone Nederlanders zijn voor de wet niet ondergesteld aan de autochtone Nederlanders.

Deze kernwaarde is leidraad voor onze stichting.

“Noaberschap – omzien naar elkaar ongeacht culturele achtergrond.”