Vacture Stichting IBN

Vacture Stichting IBN Ter vervulling van een vacature zijn wij op zoek naar een bestuurslid, bij voorkeur uit het gebied Haaksbergen-Enschede. Wij vergaderen ongeveer 5 x per jaar, vanaf 18.00 uur,  te Hengelo. Affiniteit met onze doelstelling is gewenst. Aanmelding of vragen kan via onze voorzitter (zie kopje “Bestuur”)